Υπηρεσίες

Οικοδομικές Άδειες

Εκπόνηση & επίβλεψη πλήρης σειράς μελετών για ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων & επαγγελματικών χώρων.

Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνω την αδειοδότηση: Επαγγελματικών Εργαστηρίων / Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Αδειες Λειτουργίας Καταστημάτων..

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης ή & μεταφόρτωσης.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά & τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικών των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας & Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας.

Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης

Σύνταξη τεχνικού φακέλου για πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001, ISO 22000.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το γραφείο μου διαθέτει τη σχετική άδεια να εκδίδει τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ταχύτατα & υπεύθυνα.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Αγαπηνού 1 - Ν.Ιωνία Βόλου

Τηλέφωνα: 24210/68358 - 24210/86067

Κινητό: (+30) 6944556087

E-mail: trakivasiliki@hotmail.com

www.trakivasiliki.com

Trakivasiliki.com © 2018. All rights reserved.